Zührevi Hastalıkları

Cinsel temasla bulaşan hastalıkların erken tanı ve tedavisi toplum sağlığı ve koruyucu tıp açısından çok önemlidir.


 


Frengi (Sfiliz)

Cinsel temasla deri ve mukozalardan bulaşan bu bakteriyel hastalık, ilk belirtilerini deri ve mukozalarda yara, döküntü, kızarıklık şeklinde gösterir. Bu aşamada tanı konulup yeterli tedavisi yapılmazsa, kalp-damar ve santral sinir sisteminde ölümcül komplikasyonlara yol açar. Tedavi sonrası iki yıl boyunca serolojik (kan) takiplerinin yapılması yasalarla zorunlu kılınmıştır.
 
Bel Soğukluğu (Gonere)

Üretra, rektum gibi cinsel temasın olduğu, mukozal bölgelerde temastan iki-dört gün sonra akıntı ile belirtilerini gösterebildiği gibi, çoğu hastalar, asemptomatik taşıyıcıdır. Tedavi uygun yapılmadığında iç genital organların enfeksiyonu, kısırlık, eklem iltihabı gibi birçok komplikasyona yol açar.
 
Klamidya Enfeksiyonları 

En sık görülen bakteriyel cinsel temasla bulaşan hastalıktır. Asemptomatik taşıyıcılık oranı çok yüksektir. Kadın ve erkekte dış genital organlarda ağrısız yara, ağrılı, ateşli lenf düğümü iltihapları, akıntı gibi belirtileri vardır. Tedavisiz kalırsa iç genital organlarda koplikasyonlara yol açar.
 
Genital Siğiller (Kondiloma Akumantium)

Papillomavirüs enfeksiyonu, toplumda asemptomatik taşıyıcılık oranı çok yüksek olan, bağışıklık sistemi uygun kişilerde siğillerle kendini gösteren viral hastalıktır. Bazı tipleri kadınlarda rahim ağzı kanseri için risk oluşturur. İlaç tedavisinin yanı sıra elektrokoterizasyon veya kryotrapi ile takip ve tedavileri yapılır. Ayrıca herpes simpleks enfeksiyonları (uçuk), hepatit (sarılık), AIDS (HIV enfeksiyonu) gibi viral hastalıklar, pediküloz (bitlenme) ve uyuz (gale) gibi paraziter hastalıklar sıklıkla cinsel temasla bulaşmaktadır.